Liên hệ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
ISO 9001 - 2015
Địa Chỉ       : 123 Đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện Thoại :  84-274-3840166 / 84-274-3840177 
Fax             :  84-274-3840188
Email          :  development@phattrienco.com
                      sale@phattrienco.com
Website      :  www.phattrienco.com